Kuinka kunnon koira hankitaan?

Ensimmäiset yhteiselon tulevaisuuteen vaikuttavat päätökset tehdään jo ennen koiran hankintaa. Kun on päättänyt hankkia koiran, on mietittävä, millainen koira sopii omaan perheeseen ja millaiselle koiralle oma perhe sopii. Lemmikin ylläpitoon on oltava rahaa ja aikaa. Ensimmäisen vuoden aikana kun panostaa koulutukseen ja yhteistyöhön, on loppuelämä helpompaa.

Suomen laissa koira on kaupankäynnissä tavara. Koiran kaupasta tulisi aina laatia kirjallinen sopimus eli kauppakirja. Rotukoiran kaupassa käytetään Suomen Kennelliiton pohjaa, joka sopii kuitenkin myös sekarotuisen tai aikuisen koiran kauppaan. Kasvattaja saattaa pyytää pennusta varausmaksun. Se sitoo kumpaakin osapuolta. Sitä ei kannata maksaa, jos ei ole nähnyt pentua.

Pentu tulisi luovuttaa mikrosirutettuna ja eläinlääkärin tarkastamana. Pennun mukana voi tulla myös nk. pentupaketti, jossa voi olla ruokaa ja tarvikkeita, sekä hoito-ohje. Hyvä kasvattaja neuvoo pennun hoidossa ja lupaakin pennulle käyttäjätuen.

Rotukoiran pentu

Hyvin tavallinen tapa hankkia koira on ostaa rotukoiran pentu. Rotukoiralla tarkoitetaan Suomessa yleensä koiraa, joka on rekisteröity Suomen kennelliiton tai sen kattojärjestön FCI:n tunnustamaan kantakirjarekisteriin. On olemassa myös rotuja, joita Kennelliitto ei ole tunnustanut; näillä voi olla oma rekisteröivä yhdistyksensä.

Haluamansa rodun kasvattajan voi löytää rotuyhdistyksen kautta, hakukoneella, Kennelliiton pentuvälityksen kautta tai kyselemällä rodun harrastajilta. Useimpien rotujen harrastajilla on yhteisöjä somealustoilla. Kasvattajilla on usein kasvattajanimi, joka esiintyy kaikkien heidän pentujensa rekisterinimissä. Yksittäisen rekisteröitävän rotukoirapentueen teettämiseen ei kuitenkaan tarvitse kasvattajanimeä.

Suomessa suurin osa koirankasvattajista on tavallisia ihmisiä, joiden päätulo tulee päivätöistä. Yleisimpien rotujen pentuja on melko säännöllisesti tarjolla, mutta harvinaisempien rotujen pentuja voi joutua odottamaan.

Rotukoiran pentu luovutetaan aina rekisteröitynä Kennelliittoon, sirutettuna ja eläinlääkärin tarkastamana. Nykyään pentueen rekisteröinti hoituu nopeasti ja on harvinaista, että pennun rekisterikirja lähetettäisiin jälkikäteen.

Rotukoirarekisteriä ei tule sekoittaa 2023 tulevaan valtion koiranomistajarekisteriin.

Mikä on paperiton?

Paperittomalla koiralla tarkoitetaan koiraa, jota väitetään puhdasrotuiseksi mutta jolla ei ole rekisterikirjaa. Paperittomuuden syynä voi olla esimerkiksi se, että koiran vanhemmat eivät ole läpäisseet jalostuksessa vaadittavia terveystarkastuksia, pentu on nk. välipentueesta eli narttu on astutettu liian usein tai vanhempia itseään ei ole rekisteröity. Paperittomuus voi olla merkki pentutehtailusta. Kennelliiton tapahtumissa paperiton koira on sekarotuisen asemassa.

Sekarotuinen

Sekarotuinen eli seropi on kahden tai useamman rodun yhdistelmä tai koira, jonka rotutaustoista ei ole mitään tietoa.

Sekarotuista hankkiessa tulee olla tarkkana, ettei tule tukeneeksi pentutehtailua. Suositut sekoitukset voivat maksaa enemmän kuin kantarodut puhdasrotuisina. Sekarotuisten terveys on sekä totta että tarua, sillä seropien taustat vaihtelevat suunnitelluista yhdistelmistä terveeksi ja hyväluonteisiksi todetuilla vanhemmilla sattumanvaraisiin tai sairaista koirista teetettyihin pentuihin.

Sekarotuista miettiessä kannattaa kiinnittää huomiota taustalla oleviin rotuihin ja siihen, miten ne sopivat omaan perheeseen. Pentu voi periä rotujen parhaat puolet tai huonot tai jonkin yhdistelmän kumpiakin.

Kodinvaihtaja

Kodinvaihtajia löytää useimmiten netin myyntipalstoilta ja tuttavapiiristä. Hyväkäytöksiset seurakoiraksi sopivat yksilöt viedään käsistä, joten kiinnostavaan ilmoitukseen täytyy reagoida heti. Toisaalta koirakaupoilla täytyy pitää myös pää kylmänä, ettei joudu huijatuksi. Rotukoirien kodinvaihtajia voi löytää myös rotuyhdistysten tai kasvattajien kautta. Suomessa on verrattain harvoin koiria etsimässä kotia eläinsuojeluyhdistyksillä, mutta tämäkin vaihtoehto kannattaa huomioida.

Kodinvaihtaja voi reagoida muuttoon muuttamalla käytöstään, joten koiralle on annettava aikaa. Etuna kuitenkin voi olla sisäsiisteyskasvatushässäkän välttäminen. Kodinvaihtaja on myös vaihtoehto ihmiselle, joka ei esim. terveydentilansa vuoksi jaksaisi villiä nuorta koiraa.

Osa kodinvaihtajista etsii uutta kotia ongelmakäytöksen vuoksi. Ongelmien ratkaiseminen voi vaatia paljon vaivannäköä, joten tällaisen kodinvaihtajan hankintaa on harkittava.

Tarhakoira

Suomessa ei onneksi ole kulkukoiria eikä täällä tavata hylätä koiria kadulle. Tästä syystä eläinsuojissa on varsin vähän kodittomia koiria ja löytökoiria tuodaan ulkomailta, esimerkiksi Espanjasta, Romaniasta tai Venäjältä. Nk. rescue-koira kannattaa hankkia tunnetun ja hyvämaineisen järjestön kautta. Koira voi olla jo Suomessa sijaiskodissa tai sitten se tulee tarhalta.

Hyvämaineinen järjestö varmistaa, että koira on saanut tarvittavat rokotukset ja loishäädöt sekä testaa koirat. Rescue-koirat luovutetaan yleensä steriloituina, sirutettuina, rokotettuina ja madotettuina kulukorvausta vastaan.

Rescue-koirasta voi olla paljon työtä eikä kovia kokenut koira osaa välttämättä olla kiitollinen saamastaan turvapaikasta. Voi kuitenkin olla antoisaa, kun koira tulee ulos kuorestaan ja rohkaistuu elämään onnellisena.

Mikä PEVISA? – koiran terveydestä

PEVISA on Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma. Se otetaan käyttöön rotuyhdistyksen aloitteesta ja siinä määritellään, mitä tutkimuksia rodun koirille tulee tehdä ennen niiden käyttöä jalostukseen ja mitkä tulokset sulkevat koiran pois. Kaikilla roduilla ei ole omaa PEVISA:a, eivätkä kaikki sairaudet ole PEVISA:n piirissä.

Täysin tervettä rotua ei ole, mutta ongelmien vakavuus ja yleisyys vaihtelee roduittain: toisilla sairaat koirat ovat poikkeus, toisilla on vaikea löytää tervettä yksilöä. Eräillä ongelmat liittyvät suoraan rodun ulkomuotoon, kun sitä on jalostettu kohti ääripäätä koiran hyvinvoinnin kustannuksella. Lyhytkuonoiset rodut kuten bulldogit ovat surullisin esimerkki tästä: äärimmäisen lyhyen kuonon jalostaminen on aiheuttanut useita erilaisia terveyshaittoja, pahimpana hengitysvaikeudet, ja lisäksi monella näistä roduista on myös pahoja luustovikoja. Ongelmat ovat niin vakavia, että asia on nostettu esille viranomaistahoilla.

Kaikissa roduissa ongelmat eivät näy päällepäin eikä kaikkia vikoja voi tutkia ennaltaehkäisevästi. Ongelmia saatetaan kaunistella tai piilotella. Valitessasi rotua hae siis tietoa useista eri lähteistä. Rodun jalostuksen tavoiteohjelma voi kertoa paljonkin rodun tilasta ja siitä, kuinka vakavasti rotuyhdistys siihen suhtautuu. Tämä asiakirja löytyy yleensä rotuyhdistyksen sivuilta.

Vältä tehtaat ja trokarit

Koirien suuri suosio ja korkeat hinnat ovat houkutelleet markkinoille epäeettisiä toimijoita, sillä kunnollisilta kasvattajilta ei riitä pentuja kaikille.  Kun koiria kasvatetaan rahasta suurina määrinä eläinten hyvinvoinnista tinkien, puhutaan pentutehtailusta.  Sitä esiintyy sekä kotimaassa että ulkomailla. Jos tehdaspentuja tuodaan ulkomailta Suomeen myytäväksi, puhutaan trokaamisesta.  Trokatut pennut voivat olla salakuljetettuja tai niillä on vain välttämättömät rajanylitykseen vaadittavat asiakirjat.

Pentutehtailijat ja trokarit ilmoittelevat usein netin myyntipalstoilla. He ovat usein hyviä puhumaan ja pennut saatetaan esitellä muualla kuin kasvuolosuhteissa. Useimmiten pennut ovat sekarotuisia tai paperittomia rotukoiria ja edustavat jotain suosittua rotua tai tyyppiä.  Niiden hinta voi olla epätavallisen alhainen ja pennun saa lyhyellä varoitusajalla.

Pentua ei tule ostaa säälistä, sillä jokainen euro kannustaa tehtailijaa jatkamaan. Käy aina katsomassa pentuja ennen luovutusta ja vaadi nähdä myös emä. Jos pentuja ei pääse katsomaan, emää ei näytetä, pentu halutaan toimittaa kotiin tai luovutetaan syntymäkodin ulkopuolella, pitäisi hälytyskellojen soida.

Tehtailusta kärsivät eniten emot, joista puserretaan pentue toisensa jälkeen kurjissa olosuhteissa. Pennuilla voi esiintyä perinnöllisiä vikoja tai luonnehäiriöitä. Ne voivat olla jo luovutettaessa sairaita eikä myyjä vastaa enää yhteydenottoihin.  Jos pentu on tuotu ulkomailta ilman vaadittavia rokotuksia, eläinlääkäri voi lopettaa sen.

Koiran kaupassakaan ei ole ilmaisia lounaita. Pelkkien kuljetuskulujen hinnalla myytävä, mahdollisesti nyyhkytarinan saattelema koira ei todennäköisesti koskaan saavu perille, sillä sitä ei ole olemassakaan. Huijarit ovat myös keränneet varausmaksuja olemattomista pennuista, joiden myynti-ilmoituksiin on kopioitu kuvat netistä.

Luettavaa

– R

Klubitalo Sarastuksen jäsenet

Tämän tunnuksen takaa kirjoittavat Porin Klubitalo Sarastuksen jäsenet.

Vastaa

Your email address will not be published.